martes, 10 de febrero de 2009

Cançó: "CIUTADELLA BONA TERRA"

Escolta la cançó i omple els buits


Vaig desembarcar un dia

a ............... ja fa temps

i vaig tenir s´alegria

de trobar ............... decents.


No penseu que faig la bona

jo vos dic bé lo que sent

s´alegria va i torna

i jo ara estic ...............


Ciutadella bona terra

on jo vaig de tant en tant

perquè de lo dolent fan .............

i lo bo ho diuen ...............


Una ............... sempre torna

per ses festes de Sant Joan

qui no té ............... en compra

i si no hi va caminant


Me va dur a Santandria

en Diego Vera una ...............

cantant es va fer de dia

sense haver tocat es ..............

Cançó: "L´EMPORDÀ"

Nascut entre Blanes i Cadaqués
molt tocat per la tramuntana
d´una sola cosa pots estar segur
quan més vell més tocat de l´ala.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap el migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m´espera allà dalt
i anar a l´infern no m´interessa
és molt més bonic l´Empordà.

Varen passar ampolles i anys
i en Siset encara aguantava,
dormint la mona a la vora del Ter
però ell mai no s´hi tirava.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap el migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m´espera allà dalt
i anar a l´infern no m´interessa
és molt més bonic l´Empordà.

I quan veig la llum de l´alba
se´m treuen les ganes de marxar
potser que avui no em suïcidi
potser ho deixi fins demà.

Cançó: "SA CANÇÓ DE SA CUINERA"


Si voleu sentir cantar
sa cançó de sa cuinera,
ella és una punyetera
que a tots mos vol embruixar.


Dins sa cuina hi ha d´haver
un armariet petit
per posar-hi es sofrit
i una encolla de sèu de be.
Sa cuinera més petita
que no basta en es fogons,
li ha hagut de fer uns escalons
i una olleta més petita.


Tant si és cuit com si es cru
ella és atrevida i tasta,
i un dia farà una empasta
que farà mal a qualqu.

Cançó: "JOTA DES MERCADAL"Al·lota des meu carrer
al·lota des meu carrer
no n´ he volguda cap mai,
ma mare diu que fregall
per escurar, ella ja en té.


Qui és aquella morena
que se’n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´ n va per allà.


Alça els ulls perla estimada,
alça els ulls perla estimada,
alça els ulls que Déu ho vol,
veuràs un tronxo de col
penjat de sa treginada.


Qui és aquella morena
que se´ n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´n va per allà.


No cant perquè faci bo
no cant perquè faci bo
ni perquè faci dolent,
cant per dar gust a sa gent
i per divertir-me jo.


Qui és aquella morena
que se´n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´n va per allà.


Sa darrera i no en cant més,
sa darrera i no en cant d´ altra,
perdonau-me cavallers,
si he fet alguna falta.


Qui és aquella morena
que se´ n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´ n va per allà
.

miércoles, 28 de enero de 2009

Cançó "SOM UN GANDUL"Jo som feliç sense fer feina
som un gandul
sa vagueria em menja
Es dilluns menjam mongetes
es dimarts menjam ciurons
es dimecres llentietes
i es dijous es macarrons
es divendres feim plat únic
i es dissabtes aguiat fred
i es diumenges i ses festes
mos fotem un bon bistec

Jo som feliç sense fer feina
som un gandul
sa vagueria em menja
Es dilluns no vull fer feina
es dimarts a passejar
es dimecres vaig as cine
i es dijous a festejar
es divendres passar comptes
pes dissabte anar a cobrar
i es diumenge que en faria
no me deixen començar

Es dilluns perquè tenc vessa
es dimarts perquè tenc son
es dimecres vaig as cine
i es dijous a prendre es sol
es divendres passar comptes
i es dissabte anar a cobrar
i es diumenge que en faria
no me deixen començar.