martes, 10 de febrero de 2009

Cançó: "JOTA DES MERCADAL"Al·lota des meu carrer
al·lota des meu carrer
no n´ he volguda cap mai,
ma mare diu que fregall
per escurar, ella ja en té.


Qui és aquella morena
que se’n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´ n va per allà.


Alça els ulls perla estimada,
alça els ulls perla estimada,
alça els ulls que Déu ho vol,
veuràs un tronxo de col
penjat de sa treginada.


Qui és aquella morena
que se´ n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´n va per allà.


No cant perquè faci bo
no cant perquè faci bo
ni perquè faci dolent,
cant per dar gust a sa gent
i per divertir-me jo.


Qui és aquella morena
que se´n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´n va per allà.


Sa darrera i no en cant més,
sa darrera i no en cant d´ altra,
perdonau-me cavallers,
si he fet alguna falta.


Qui és aquella morena
que se´ n va per allà
jo la crid i la crid
i ella no es vol girar
i ella no es vol girar,
i ella no es vol girar,
qui és aquella morena
que se´ n va per allà
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario